Organisatie

Het bestuur, de commissies en vrijwilligers verzorgen de trainingen, wedstrijden en overige activiteiten binnen onze vereniging.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Op de algemene vergadering in 2019 zijn de nieuwe statuten voorgelegd en goedgekeurd door de leden. Een verlengde van de statuten is het huishoudelijke reglement. De meest recente versie staan hieronder.