Contributie

Vanaf 2017 wordt de contributie opgedeeld in twee delen. Namelijk de contributie KNZB en contributie Scheldestroom. De contributie die je dus betaalt is een combinatie van beiden.

Contributie KNZB

De contributie KNZB is direct de contributie die wij als zwemclub per lid moeten betalen. Deze wordt jaarlijks door de KNZB vastgesteld en hebben wij geen invloed op. Deze contributie kan dus jaarlijks wijzigen en zal dan ook 1-op-1 worden doorberekend. Hier zit eventueel ook je startvergunning bij.

Deze is voor 2021 als volgt opgebouwd:

 

Contributie Scheldestroom (zwemmende leden)

De contributie Scheldestroom is de contributie die we als club gebruiken voor o.a. badhuur, verzekeringen, wedstrijdkosten, kleding, evenementen e.d. Deze contributie wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het komende jaar en is voor alle zwemmende leden. Dus in 2021 wordt de contributie vastgesteld voor 2022.

De bedragen voor 2021 zijn vastgesteld op:

 

Rekenvoorbeelden

 

IN 2021 WORDT CONTRIBUTIE SCHELDESTROOM KWARTAAL 1 EN 2 NIET IN REKENING GEBRACHT! 

Rekenvoorbeelden 2021

(UITZONDERLIJKE KORTING VAN 50% op CONTRIBUTIE SCHELDESTROOM door coronamaatregelen)

 

Ondersteunende en verenigingsleden

De verenigingsleden zoals kaderleden, commissieleden, officials betalen alleen de KNZB contributie.

Ondersteunende leden betalen € 20,- per jaar.

 

Betaling

De betaling gebeurt middels automatische incasso en kan jaarlijks, half-jaarlijks of per kwartaal en zal rond de volgende data plaats vinden:

 

U ontvangt ongeveer twee weken van te voren een herinnering dat we binnen twee weken gaan incasseren en dat u voldoende saldo op uw rekening moet hebben.


Mocht u een andere betalingsregeling willen treffen dan kan dit afgestemd worden met de penningmeester.

Regeling voor opzeggen lidmaatschap is terug te vinden in de statuten. 

Opzeggen van het lidmaatschap of wijzigen van uw gegevens kan via leden@scheldestroom.com