Kleding Scheldestroom

Binnen Scheldestroom hebben we onze eigen clubkleding. Ieder wedstrijdzwemmend lid krijgt een short, shirt en trainingspak gratis in bruikleen van de club. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Ellen Zijlstra, Maronna de Kraker en Frank Scheele of via kleding@scheldestroom.com.