Club info

Bij de oprichting in 1931 was er slechts sprake van een plaatselijke vereniging. De eerste jaren werd gezwommen in brak water in een van de grachten van het voormalige Fort Frederik Hendrik. Later werd gezwommen in het “Wilhelmina” zwembad (waar nu de jachthaven is).

Het zwemseizoen liep van mei t.e.m. augustus.

De exploitatie van het zwembad was geheel in handen van Scheldestroom hetgeen betekende, dat de toegangsgelden werden geïnd door de club, onderhoud in eigen beheer werd uitgevoerd en dat zwemlessen werden verzorgd.

Op 18 mei 1974 verhuisden we naar het nieuw gebouwde verwarmde open­lucht zwem­bad "De Veste" te Breskens (waar nu vakantiepark Scheldeveste is gevestigd) dit betekende een verlenging van het zwemseizoen en vergroting van de trainingsmogelijkheden.

In 1995 werd zwembad De Veste gesloten.

Nadat het overdekt zwembad "De Veerhoek" beschikbaar kwam verhuisden we voor de winterperiode voor zowel training als wedstrijden naar Oostburg. Waar zwembad  “De Veerhoek” was, is nu de winkel van BCC gevestigd. Hiermede werd aansluiting gevonden bij de landelijke tendens om de activiteiten te verplaatsen van de zomer naar de winter.

Dit betekende voor de vereniging, dat zij vanaf dat moment een regio­naal karakter kreeg waarbij de leden niet alleen uit Breskens kwamen maar uit geheel West Zeeuws Vlaanderen.

Vanaf de oprichting in 1931 werd reeds deelgenomen aan wedstrijden binnen de Kring Zeeland. Dit betrof zowel korte- als langebaan wedstrijden alsmede polowed­strijden. De successen waren talrijk. Vele eerste plaatsen op Zeeuwse Kampioen­schappen, langebaanwedstrijden en polotoernooien vielen de club ten deel. Verder hebben zwemmers(sters) van Scheldestroom meegedaan aan Nederlandse- Europese- en Wereldkampioenschappen. Zelfs aan de Olympische spelen in 2004 in Athene heeft een zwemster van Scheldestroom meegedaan.

In 1996 wordt zwembad De Veerhoek gesloten en werd het nieuwe zwembad "De Eenhoorn" in gebruik genomen.