Besluit: Startgelden 2018

 

Sinds de samenvoeging van de provinciale regio's (Zeeland, Brabant en Limburg) tot een gezamenlijke regio Zuid zijn de startgelden voor de wedstrijden enorm gestegen. Dit is een zware last op de financiële draagkracht van de zwemvereniging.

Aangezien de zwemvereniging opgedeeld kan worden tussen wedstrijdzwemmende leden en niet-wedstrijd-zwemmende leden is besloten om de startgelden vanaf 2018 apart te verrekenen zodat de contributie voor beide groepen gelijk blijft.

Voor aangewezen wedstrijden komt (een deel van) het startgeld voor rekening van de zwemvereninging. Voor alle andere wedstrijden komt het startgeld voor rekening van de zwemmer. Aan het begin van elke zwemseizoen wordt bekent gemaakt welke wedstrijden (gedeeltelijk) door de zwemverening worden betaald.

Voor het seizoen 2018 -2019 is het volgende vastgesteld:

 

Wedstrijdtype​

Bijdrage Scheldestroom​

Bijdrage zwemmer​

Nationale Competitie​

100%​

0%​

Zeeuwse Mastersinvitatie (Oostburg)​

100%​

0%​

Zeeuwse Sprint Wedstrijd (Oostburg)​

100%​

0%​

Swimkick-miniorencircuit​

100%​

0%​

Overige Circuit & Invitatiewedstrijden​

(incl Open Water)​

0%​

100%​

Wereld, Europese, Nederlandse en Regionale Kampioenschappen.​

(incl internationale driekamp, miniorenfinales, minioren clubmeet en slottoernooi)​

50%;​

Estafette 100%​

50%;​

Estafette 0%​

 

** Alleen van toepassing bij een JAARstartvergunning **​

** Bijkomende kosten worden doorberekend (bv buitenlandkosten, caps en huur chips open water) **​