Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2016

1 juni 2016

Beste leden, bijgevoegd bij dit nieuwsbericht zitten de voorlopige notulen van de algemene ledenvergadering 21 maart 2016.

Bijlagen