Overzicht diploma's fundament zwemmen

NIEUW…..Fundament wedstrijd/langebaanzwemmen

Nieuw bij Scheldestroom wordt het fundament wedstrijd/langebaanzwemmen. Hierbij kan de zwemmer laten zien wat hij of zij kan en als de zwemmer slaagt dan wordt deze beloond met een diploma en of een zwembaan verder (tussentijd kan er natuurlijk ook geschoven worden in de baanindeling).

Zo hebben we voor elke zwembaan vaardigheden opgesteld waaraan een zwemmer moet voldoen om naar een volgende zwembaan te gaan.

Zwemmers uit het 1e uur die al langer zwemmen bij Scheldestroom en in hogere banen zwemmen stellen we in de gelegenheid om ook de eerdere diploma’s te behalen.

Zwemmers uit het 2e uur kunnen kiezen tussen de diploma’s 4 t/m 6 en eventueel een diploma eerder.

De fundament wedstrijd diploma’s worden gezwommen in januari en in juni van een zwemseizoen.

De fundament langebaan diploma’s worden gezwommen in augustus/september van het zwemseizoen of tijdens de echte langebaanwedstrijden.

De zwemmers dienen aan te geven of ze diploma willen zwemmen, maar de trainers van de bepaalde baan besluiten of een zwemmer een diploma mag zwemmen of niet, dit geldt ook voor het langebaandiploma.

 

Dit jaar zwemmen het fundament op 12, 13, 15 en 16 juni 2023

 

Hieronder zijn de vaardigheden opgesteld waar de zwemmers aan moeten voldoen voor het fundament wedstrijd/langbaanzwemmen

 

Diploma fundament wedstrijdzwemmen

 

In baan 6 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 1;

 

1.1        25m Borstcrawl benen zwemmen met een plankje.

1.2        25m Rugcrawl benen zwemmen met een plankje.

1.3        25m Schoolslag benen zwemmen met een plankje.

1.4        25m Borstcrawl met twee handen steeds voor (aantikken).

1.5        25m Rugcrawl met een goede molenwiek van de armen.

1.6        25m Schoolslag met een goed glijmoment van de armen voor.

1.7        25m Schoolslag zwemmen en twee koprollen maken in die baan bij de pion.

1.8        Start rugcrawl maken vanaf het startblok.

1.9        Start maken door een hoepel vanaf het startblok met het hoofd onder de armen.

 

In baan 5 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 2;

 

2.1        50m Borstcrawl met een keerpunt en onderwaterfase.

2.2        50m Rugcrawl met een keerpunt en onderwaterfase.

2.3        50m Schoolslag met een keerpunt en onderwaterfase.

2.4        25m Vlinderslag met een goede dolfijnbeweging door het lichaam.

2.5        Borstcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

2.6        Rugcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

2.7        Schoolslag keerpunt met een onderwaterfase.

2.8        Start rugcrawl maken vanaf het startblok met fluitsignalen starter.

2.9        Start maken vanaf het startblok met fluitsignalen starter.

 

In baan 1 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 3;

 

3.1        100m Borstcrawl met goede keerpunten en onderwaterfases.

3.2        100m Rugcrawl met goede keerpunten en onderwaterfases.

3.3        100m Schoolslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

3.4        50m Vlinderslag met een goed keerpunt en onderwaterfase.

3.5        100m Wisselslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

3.6        Vlinderslag/Rugcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

3.7        Rugcrawl/Schoolslag keerpunt met een onderwaterfase.

3.8        Schoolslag/Borstcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

3.9        Start maken naar keuze vanaf het startblok met een goede onderwaterfase op fluitsignalen starter.

 

In baan 2 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 4;

 

4.1        100m Borstcrawl met keerpunten en onderwaterfases.

4.2        100m Rugcrawl met keerpunten en onderwaterfases.

4.3        100m Schoolslag met keerpunten en onderwaterfases.

4.4        100m Vlinderslag met keerpunten en onderwaterfases.

4.5        200m Wisselslag met keerpunten en onderwaterfases.

4.6        Vlinderslag/Rugcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

4.7        Rugcrawl/Schoolslag keerpunt met een onderwaterfase.

4.8        Schoolslag/Borstcrawl keerpunt met een onderwaterfase.

4.9        Start maken naar keuze van de starter vanaf het startblok met een goede onderwaterfase op fluitsignalen starter.

 

In baan 3 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 5;

 

5.1        200m Borstcrawl met goede keerpunten en onderwaterfases.

5.2        200m Rugcrawl met goede keerpunten en onderwaterfases.

5.3        200m Schoolslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

5.4        2*100m Vlinderslag met 1 minuut rust na 100m, met goede keerpunten en onderwaterfases.

5.5        200m Wisselslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

5.6        2 maal Rugcrawl keerpunt met de onderwaterfase (vanuit de midden van het bad).

5.7        2 maal Schoolslag keerpunt met de onderwaterfase (vanuit de midden van het bad).

5.8        2 maal Borstcrawl keerpunt met de onderwaterfase (vanuit de midden van het bad).

5.9        2 maal Vlinderslag keerpunt met de onderwaterfase (vanuit de midden van het bad).

 

In baan 4 heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament wedstrijdzwemmen 6;

 

6.1        400m Borstcrawl met goede keerpunten en onderwaterfases.

6.2        200m Vlinderslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

6.3        400m Wisselslag met goede keerpunten en onderwaterfases.

6.4        Start Vlinderslag met onderwaterfase van minimaal 10m.

6.5        Start Schoolslag met onderwaterfase van minimaal 10m.

6.6        Start Rugcrawl met onderwaterfase van minimaal 10m.

6.7        Start Borstcrawl met onderwaterfase van minimaal 10m.

6.8        Rugcrawl/Schoolslag keerpunt met de onderwaterfase op volle snelheid (vanuit de midden van het bad).

6.9        Vlinderslag/Rugcrawl keerpunt met de onderwaterfase op volle snelheid (vanuit de midden van het bad).

 

Diploma fundament langebaanzwemmen

 

In deze langebaan heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament langebaanzwemmen 1;

 

1.           250m Schoolslag zwemmen in zoet en zout buitenwater.

2.           250m Borstcrawl zwemmen in zoet en zout buitenwater.

 

 

In deze langebaan heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament langebaanzwemmen 2;

 

1.           500m Schoolslag zwemmen in zoet en zout buitenwater.

2.           500m Borstcrawl zwemmen in zoet en zout buitenwater.

 

In deze langebaan heb ik geleerd en de toets volbracht voor het diploma fundament langebaanzwemmen 3;

 

1.           1000m Schoolslag zwemmen in zoet en zout buitenwater.

2.           1000m Borstcrawl zwemmen in zoet en zout buitenwater.