Vertrouwenspersoon (VCP)

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als zwemvereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Binnen onze vereniging is Heleen de Bruyne-Colenbrander (huisarts Aardenburg) aangesteld als onze vertrouwenscontactpersoon. Er kan contact met haar opgenomen worden via 0117-491466.