Vertrouwenspersoon (VCP)

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Als zwemvereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Mocht je als zwemmer (of ouder), problemen hebben die je niet met een trainer of iemand van het bestuur wil bespreken kun je contact opnemen met de vertrouwens persoon.

Binnen onze vereniging is Heleen de Bruyne-Colenbrander (huisarts te Oostburg) aangesteld als onze vertrouwenscontactpersoon.

Er kan contact met haar opgenomen worden via 0117-401970 (privé) of via mail: debruyne72@zeelandnet.nl