Speedo 3 boven en beneden de Schelde

27 januari

De Otters, Terneuzen

Inzwemmen: 13:45u. | Aanvang: 14:45u.