Nationale Zwemcompetitie deel 3

28 januari

Zeelandia, Kapelle

Inzwemmen: 13:15u. | Aanvang: 13:40u.

Zeelandia, Onderdak, Ganze, Bevelanders, Scheldestroom, Bruinvis