Open water De Braakman

02 juli

Stichting Open Water Zwemmen, Braakmankreek

Inzwemmen: 10:00u. | Aanvang: 10:30u.