Invitatie ZIK

25 januari

ZIK, Kapellen (B)

Inzwemmen: 17:15u. | Aanvang: 18:00u.

Opgave voor 14 januari 2020 via masters@scheldestroom.com