Algemene ledenvergadering

13 maart 2015

Het is van belang dat er zo veel mogelijk (ouders van) leden aanwezig zijn omdat er bepaalde zaken worden besloten die alle leden aan gaan. Bijvoorbeeld vaststelling van de contributie, kiezen van bestuurs- en commissieleden. 

Bijlagen