Algemene ledenvergadering

17 March 2014

Het bestuur nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering dit in het belang van de club. Zonder aanwezige leden kunnen er geen beslissingen genomen worden die de leden aangaan, bijvoorbeeld vaststelling van de contributie, (her)kiezen van bestuursleden etc.

Plaats: De Uitkomst in Breskens
Tijd: 20.30u