Afmelden voor een wedstrijd

28 September 2009 Afmelden voor een wedstrijd

Beste Scheldestroomleden.

Het afmelden voor een wedstrijd dient te gebeuren ten laatste dinsdagavond voor de wedstrijd die in het daaropvolgend weekend wordt gezwommen.

Indien men te laat afmeld wordt er €2,50 euro boete in rekening gebracht, dit bedrag moet Scheldestroom dan ten gevolge

van het te laat afmelden aan de KNZB betalen.

Dus als je niet kan op de aangegeven data ,(die op de site staat t/m juni) , tijdig doorgeven aan

Dhr.Frans Verplanke , dus ten laatste dinsdagavond voor de wedstrijd die in het daaropvolgend weekend wordt gezwommen.

Ook als je meedoet aan een wedstrijd, dan dien je op het tijdstip van het inzwemmen aanwezig te zijn, dus als bv op de site staat om 14:00uur inzwemmen en om 14:30uur start wedstrijd, dan dien je om 14:00uur aanwezig te zijn

We rekenen op jullie medewerking.