Inschrijving landtraining

20 April 2021

Op zaterdag 8 mei van 13.30-16.00uur organiseert de evenementencommissie samen met de zwemtrainers een landtraining voor iedereen tot en met 17 jaar, dit i.v.m. de huidige coronaregels.

De landtraining vindt plaats op het strand. Verzameld wordt op het veerplein van Breskens. Een aantal dagen voor het evenement zal iedereen die zich heeft opgegeven een mail ontvangen met verdere informatie.

Inschrijven is verplicht (i.v.m. corona), wie niet is ingeschreven kan niet deel nemen. Per persoon die deelneemt moet één formulier worden ingevuld. Opgeven kan voor 1 mei 2021. We hopen jullie hier allemaal te zien!

INSCHRIJVEN