Inschrijving Fundament Diploma

Nieuw bij Scheldestroom wordt het fundament wedstrijd/langebaanzwemmen. Hierbij kan de zwemmer laten zien wat hij of zij kan en als de zwemmer slaagt dan wordt deze beloond met een diploma en of een zwembaan verder.

Zo hebben we voor elke zwembaan vaardigheden opgesteld waaraan een zwemmer moet voldoen om naar een volgende zwembaan te gaan.

Zwemmers die al langer zwemmen bij Scheldestroom en in hogere banen zwemmen stellen we in de gelegenheid om ook de eerdere diploma’s te behalen.

Zij mogen hun eigen zwembaan diploma halen en ook een voorgaande.

De fundament wedstrijd diploma’s worden gezwommen in januari en in juni van een zwemseizoen.

De fundament langebaan diploma’s worden gezwommen in augustus/september van het zwemseizoen of tijdens de echte langebaanwedstrijden.

De zwemmers dienen aan te geven of ze diploma willen zwemmen, maar de trainers van de bepaalde baan besluiten of een zwemmer een diploma mag zwemmen of niet, dit geldt ook voor het langebaandiploma.

Bij uitzondering zullen we dit jaar 13 en 15 juli de diploma’s afnemen. Klik hier voor een overzicht van de verschillende diploma's.

Vul je naam op deze pagina in en geef aan of je op 13 of 15 juli wil zwemmen.